OVER ONS

Sedert mei 2016 zet Fifty-One Club FIOLA Aalst zich in om minderbedeelden en hulpbehoevenden te helpen.
 

Om daadwerkelijk en financieel te kunnen bijdragen om sociale noden te helpen lenigen, organiseren we verschillende en verscheidene activiteiten die ons toelaten te steunen waar nodig.

Vriendschap, achting en verdraagzaamheid vormen onze onzichtbare band en zijn de waarden die we beleven en willen bevorderen.

AALST

Wij komen een of twee keer per maand bijeen, om voordrachten of om acties voor Dienst aan de Gemeenschap te organiseren.De voordrachten behandelen elk mogelijk onderwerp teneinde de luisterbereidheid, het begrip en de verdraagzaamheid bij elkeen te verhogen. De werkvergaderingen laten ons toe onze acties voor Dienst aan de Gemeenschap voor te bereiden, en meer bepaald ten voordele van de jeugd, de kindertijd en de kansarme milieus.  Wij treden samen, daar waar wij niet individueel kunnen optreden.

Één of meerdere keren per jaar worden activiteiten georganiseerd die tot doel hebben fondsen te verwerven teneinde onze acties ten voordele van onze Dienst aan de Gemeenschap te ondersteunen.
Zo wordt de Vriendschap, die het cement van onze grote Fifty-One familie vormt, gecultiveerd.